Vítejte v naší firmě

image1

Zemědělskou společnost Agraspol Předmíř, a.s. založilo Zemědělské družstvo Předmíř 11. února 1998. Společnost zahájila činnost od 1.1.1999

 

 

Společnost hospodaří v severozápadní části okresu Strakonice. Obhospodařuje zemědělskou půdu v katastru obcí Předmíř, Březí, Metly, Řistě a Zámlyní. Výměra zemědělské půdy je 1213 ha, z toho 913 ha orné půdy, 300 ha luk a pastvin. Území se rozkládá ve velmi členitém pahorkatém terénu s průměrnou nadmořskou výškou 496 m Území je zařazeno do výrobního typu bramborářského II

 

 

Činnost společnosti: 

- zemědělství

- silniční motorová doprava

- pilařská výroba

- truhlářství

- služby poskytované mechanizací

- zednictví

- výroba a opravy zemědělských strojů

- hostinská činnost

- ubytování v podnikové ubytovně

- koupě zboží za účelem dalšího prodeje

- provozování čerpacích stanic


Read More
Aktuality

31.1. 2014

 

image1

 

Nabízíme odprodej vepřového masa z vlastních jatek, provozovaných pod stálým dohledem vetrinární služby. Též nabízíme pořez dřeva na pile. 

 

25. 1. 2014

 

image2

 

Spuštěny tyto naše nové www stránky. Najdete zde aktuální informace o dění u nás a také zveřejňované dokumenty. V sekcích živočišná a rostlinná výroba se můžete podívat na naše výsledky za rok 2013.

 

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu podhůří Šumavy.

Naše služby

Nabízíme služby v přepravě, služby pro zemědělství - zpracování sena, přípravu půdy, sklizeň.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin, kukuřice, luštěnin. Dále nabízíme prodej jatečných prasat.